Kaneohe Marine Corps Base, Kaneohe, HI

IMG_0397.jpg
IMG_0574.jpg
IMG_0575-1.jpg
IMG_0575.jpg
IMG_0579.jpg
IMG_1607-1.jpg
IMG_1608.jpg
IMG_1609.jpg
IMG_1610.jpg
IMG_2691-e1557166413207.jpg
IMG_2692-e1557166364366.jpg
IMG_2693-e1557166321476.jpg
IMG_2694-e1557166247332.jpg
IMG_2695.jpg